Eloda Autodijelovi

Razvoj proizvoda vrši se u skladu sa APQP smjernicama te prema zahtjevima tehničke norme IATF 16949

Povijest tvrtke

ELODA je vodeći hrvatski proizvođač auto-elektro dijelova kao što su razni tipovi prekidača i indikatora za motorna vozila.Poduzeće je započelo 1983. kao mala obrtnička radionica s proizvodnjom hidrauličkih stop prekidača. U periodu od 1990. godine do danas dolazi do brze ekspanzije u više pravaca:

 • uvođenje nadzora nad kakvoćom, procesnog planiranja i poticanje razvojnih sposobnosti

 • unapređenje organizacijske strukture poduzeća

 • proširenje proizvodnog programa

 • osiguranje adekvatnih resursa

 • zastupanje inozemnih dobavljača dijelova za motorna vozila i trgovina

 • unapređenje informatičke podrške

 • rastući kontakti sa renomiranim europskim proizvođačima u grani auto industrije

Tržišna ekspanzija

 • povećanje broja domaćih i inozemnih kupaca

 • razvoj i isporuke hidrauličkih stop prekidača njemačkoj firmi FTE Automotive GmbH

 • razvoj i isporuke indikatora tlaka ulja i stop prekidača njemačkoj firmi Robert BOSCH

 • razvoj i isporuke pneumatskih stop prekidača Belgijskoj firmi WABCO

 • razvoj i isporuke hidrauličkih stop prekidača njemačkoj firmi CONTINENTAL Teves

 • razvoj i isporuka mehaničkih prekidača njemačkoj firmi ZF Friedrichshafen

Razvoj tvrtke

Razvoj proizvoda vrši se u skladu sa APQP smjernicama te prema zahtjevima tehničke norme IATF 16949, a provodi se sa svrhom usvajanja novog proizvoda ili poboljšanja postojećeg proizvoda.

Odluka o razvoju donosi se na osnovi zahtjeva kupca ili kao rezultat samostalno provedenog istraživanja tržišta, a osnovni je cilj pri tome postići i dokazati da proizvod udovoljava postavljenim zahtjevima u pogledu sigurnosti, pouzdanosti, trajnosti, ergonomije i zaštite okoliša.

U tom smislu se provode intenzivna razvojna ispitivanja i dokazivanja kvalitete, pa su svi naši proizvodi rezultat visoko postavljenih razvojnih zahtjeva i stalnog unapređivanja kvalitete i proizvodnog procesa.

Naše nastojanje je biti bolji, biti brži i fleksibilniji, u cilju ispunjenja najviših očekivanja kupca!

Proizvodnja

Proizvodne tehnologije strojne obrade koje koristimo su:

 • obrada odvajanjem čestica

 • obrada deformiranjem

 • obrada polimera

 • toplinska obrada

Za strojnu obradu deformiranjem i plastičnu obradu Eloda sama razvija, konstruira i izrađuje alate. Koristimo se CNC tehnologijom obrade metala.

Nabava

Eloda d.o.o. je certificirana prema IATF 16949 te je i sam proces nabave usklađen sa zahtjevima standarda.

Minimalni zahtjev za potencijalne dobavljače je da imaju certificirani sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001.

Svi dobavni materijali i usluge koji ulaze u proces proizvodnje imaju veliki utjecaj na kvalitetu konačnog Eloda proizvoda. Stoga za svaku isporuku repromaterijala dobavljači moraju pribaviti i priložiti objektivne dokaze da isporučeni materijal/usluga odgovara ranije utvrđenim zahtjevima kvalitete, te da je isporučeni proizvod ekološki prihvatljiv.

Svi dobavljači se ocjenjuju periodično, ovisno o vrsti proizvoda i kvaliteti ranijih isporuka.

Eloda koristi slijedeće materijale i usluge za proizvodnju gotovih proizvoda:

 • čelični limovi i šipke za strojnu obradu

 • limovi i šipke od bakra i bakrenih legura

 • polimerni materijali

 • kontaktni materijali

 • tehničke opruge

 • brtveni dobavni dijelovi i materijali

 • vijci i zakovice

 • usluga galvanske zaštite

Alati i mjerna oprema nabavljaju se na osnovu iskustva, referenci, marke proizvoda, a kvaliteta se utvrđuje na temelju dokumentacije koja se mora priložiti uz pošiljku (tehnički listovi, izvješća o umjeravanjau i sl.) te na osnovu ulaznog pregleda i kasnije eksploatacije. Uz sve isporučene alate i mjernu opremu moraju biti dostavljeni dokazi o njihovoj ekološkoj prihvatljivosti.

Upravljanje kvalitetom

Radi ostvarenja poslovnih ciljeva, poduzeće ELODA provodi kroz sustav upravljanja kvalitetom slijedeću politiku kvalitete:

 • utvrđivanje stupnja zadovoljstva kupaca i mjera za poboljšanje

 • jasna podjela odgovornosti i nadležnosti za provođenje svih elemenata koji utječu na kvalitetu

 • osiguranje kadrova sa svim potrebnim općim, stručnim i specijalističkim znanjima za učinkovito obavljanje zadataka i podržavanje sustava upravljanja kvalitetom

 • osiguranje optimalnih materijalnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta za sve faze nastajanja proizvoda od definiranja zahtjeva do otpreme

 • poticanje i održavanje stvaralačke klime, uvjeta rada i motivacije za aktivan odnos prema funkcioniranju i razvoju sustava

 • osiguranje materijalne sigurnosti zaposlenih i otvaranje perspektive za napredovanje

 • djelotvorno provođenje, dokumentiranje, analiziranje i poboljšavanje svih aktivnosti koje proizlaze iz priručnika i pripadajućih postupaka i uputa za rad

 • sustavno praćenje potreba i zahtjeva tržišta, te planiranje, pokretanje i ocjenjivanje efekata razvojnih aktivnosti

 • praćenje tehnoloških dostignuća i uvođenje optimalnih tehničkih rješenja za osiguravanje kvalitete u razvoju, proizvodnji i kontroli kvalitete

 • obuhvaćanje svih aktivnosti u integralni informatički sustav

Sustav upravljanja kvalitetom certificiran je u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2015 te zahtjevima standarda IATF 16949:2016

Za strojnu obradu deformiranjem i plastičnu obradu Eloda sama razvija, konstruira i izrađuje alate. Koristimo se CNC tehnologijom obrade metala.

IATF 16949:2016

ISO

9001:2015

Politika okoliša

Zbog sve jače spoznaje kako čovjek onečišćenjem na prvom mjestu ugrožava samog sebe poduzeće ELODA je donijelo Politiku okoliša s kojom se obvezuje na:

 • poštovanje i stalno usklađivanje sustava upravljanja okolišem sa zakonskim propisima

 • očuvanje prirodnih resursa uz gospodarski razvoj koji ne ugrožava okoliš

 • racionalno korištenje resursa

 • neprekidnu edukaciju radnika u cilju potpunog razumijevanja sustava upraljanja okolišem

 • održavanje najvišeg stupnja nadzora nad faktorima koji utječu na okoliš u procesima razvoja i proizvodnje

 • stalno unapređenje proizvodnje primjenom vrhunske tehnologije i uvođenjem suvremenih metoda kontrole proizvodnog procesa koje omogućuju spriječavanje negativnih utjecaja na okoliš

 • preventivnim mjerama stalno poboljšavanje rezultata upravljanja okolišem i spriječavanje onečišćenja

 • učinkovito zbrinjavanje postojećeg bez nastajanja novog otpada

 • jasnu podjelu odgovornosti i nadležnosti za provođenje svih elemenata koji utječu na sustav upravljanja okolišem

 • osiguranje optimalnih materijalnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta za potrebe upravljanja okolišem

 • usluga galvanske zaštite

 • poticanje i održavanje motivacije za aktivan odnos prema upravljanju okolišem

 • integraciju zahtjeva o upravljanju okolišem u sustavu upravljanja kvalitetom

 • stalno praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva

ISO 14001

Sustav upravljanja okolišem certificiran je u skladu sa normom ISO 14001:2015