Novi proizvodi u našem proizvodnom programu su mehanički i tlačni prekidači sa DIN Bayonett priključkom, specijalno namijenjeni za teretna vozila…