Informacije o projektu:

  • Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti kroz edukaciju u proizvodnji električne i elektroničke opreme za motorna vozila
  • Naziv korisnika: Eloda d.o.o.
  • Razdoblje provedbe projekta: travanj 2015 – ožujak 2016
  • Osoba za kontakt: Damir Ištvanić, direktor, tel. +385 1 386 7920, fax. +385 1 386 7921
  • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Informacije o financiranju projekta u sklopu programa EU-a:

  • Ukupna vrijednost projekta: 196.026,23 Kn, od čega EU financira 95%, odnosno 186.224,91 Kn
  • Više informacija o fondovima EU-a u Hrvatskoj može se dobiti na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr
  • Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.: esf.hr
  • Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost poduzeća Eloda d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda